Aktuality

Navštivte nás také
na facebooku!

Navštivte také stránky Sokola
na Sokol.eu!

Kontakt

T.J. Sokol Slatiňany
tjsokolslatinany@seznam.cz

více

Sponzoři

Město Slatiňany

Pardubický kraj

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní sportovní agentura

Česká obec sokolská

ALMiG Kompresory s.r.o.Přihlášení nového člena do Sokola Slatiňany

Nový člen se přihlásí vyplněním přihlášky. Členem jednoty se stane potvrzením přijetí přihlášky správcem jednoty a zaplacením členského spolkového příspěvku.

Elektronicky: Formulář k vyplnění přihlášky nového člena

Vyplněním elektronické přihlášky se informace o novém členu zapíší do sokolské evidence ECZ. Po potvrzení přijetí člena a potvrzení platby členského příspěvku přijde na zadanou emailovou adresu člena členský průkaz. Toto přihlášení je preferováno, eliminijí se časté překlepy v rodném čísle a v emailové adrese.

Papírovou formou:

Vzor přihlášek pro děti a mládež: Formulář

Vzor přihlášek pro dospělé: Formulář

Pečlivě a čitelně vyplněnou a podepsanou papírovou přihlášku je třeba oskenovat a poslat na adresu slatinany@sokol.eu. Po zaslání přihlášky mailem na uvedenou adresu papírovou přihlášku předejte osobně vedoucímu cvičení nebo oddílu.

Placení členských příspěvků

Výše členských spolkových příspěvků v roce 2024 zůstává stejná jako v roce 2023:

600 Kč - dospělý 19-64 let

300 Kč - děti do 18 let (včetně) a dospělí ve věku 65 roků a starší.

Splatnost členských spolkových příspěvků v roce 2024 je pro stávající členy 15. 2. 2024.

Platba členského příspěvku je na celý kalendářní rok 2024, tj. do konce prosince 2024.

Cvičení dětí:

Platí se pouze členské příspěvky, oddílové příspěvky se neplatí. Platba 300 Kč za dítě probíhá hotovostně od začátku roku 2024 nejpozději do 15.2.2024 předáním vedoucí cvičitelce Světlaně Pilařové a s nahlášením jména dítěte. Platba po vybrání všech příspěvků probíhá bezhotovostně nejpozději do 15.2.2024 společnou platbou na účet 2201685105/2010 za všechny členy najednou. Do poznámky pro příjemce se uvede "členské příspěvky - cvičení dětí". Seznam členů, za které je platba provedena, a potvrzení zaplacení je třeba zaslat na adresu slatinany@sokol.eu.

Cvičení žen, cvičení jógy, samostatní členové, Věrná garda:

Platba členského příspěvku probíhá bezhotovostně od začátku roku 2024 nejpozději do 15.2.2024 platbou na účet 2201685105/2010. Do poznámky pro příjemce se uvede "členský příspěvek - jméno a příjemní člena". Jméno člena, za kterého je platba provedena, a potvrzení zaplacení je třeba zaslat na adresu slatinany@sokol.eu.

Stolní tenis:

Platí se pouze členské příspěvky, oddílové příspěvky se neplatí. Platba probíhá bezhotovostně od začátku roku 2024 nejpozději do 15.2.2024 společnou platbou na účet 2201685105/2010 za všechny členy najednou. Do poznámky pro příjemce se uvede "členské příspěvky - stolní tenis". Seznam členů, za které je platba provedena, a potvrzení zaplacení je třeba zaslat na adresu slatinany@sokol.eu.

Cyklo oddíl:

Platí se pouze členské příspěvky, oddílové příspěvky se neplatí. Platba probíhá bezhotovostně od začátku roku 2024 nejpozději do 15.2.2024 společnou platbou na účet 2201685105/2010 za všechny členy najednou. Do poznámky pro příjemce se uvede "členské příspěvky - cyklo oddíl". Seznam členů, za které je platba provedena, a potvrzení zaplacení je třeba zaslat na adresu slatinany@sokol.eu.

Pohoda, Sejkorky, Formani:

Platí členské příspěvky spolu s oddílovými příspěvky po předchozí dohodě s vedoucími oddílů.
česká verze aktualizována 24.11.2019 design Jan Pachol 2010